ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ไม้แบบกับการใช้แบบเสาคอนกรีตสำเร็จรูป พี.เอ็น.พี.ในการปลูกบ้าน 1 หลัง

ก่อสร้างแบบ ใช้ไม้แบบ

 ใช้แบบเสาคอนกรีตสำเร็จรูป พี.เอ็น.พี

๑. ค่าไม้ ๑๔ ต้น พร้อมค่าแรงราคาประมาณ ๓๙,๔๘๐ บาท
๒. ใช้เวลาประกอบติดตั้ง ๕ - ๗ วันเทปูน ๑ วัน รอปูนแห้ง ๑ วันถอดแบบ ๒ วัน
     รวมแล้วใช้เวลา ๑๒ วัน

๑. แบบเสาสำเร็จรูป ๑๔ ต้นราคา                     บาท
๒. ติดตั้งและเทปูนใช้เวลา ๑ วัน๓ วัน ไม่ต้องถอด
     แบบทำงานต่อได้ทันที

 
 


การที่จะหล่อเสาขนาด ๘ นิ่ว ยาว ๔ เมตร โดยใช้ไม้แบบจะต้องใช้ไม้และค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ไม้ขนาดหนา ๑ นิ้ว กว้าง ๑๐ นิ้ว ยาว ๔.๕ เมตร ๒ แผ่น ราคา ๙๙๐ บาท
๒. ไม้ขนาดหนา ๑ นิ้ว กว้าง ๘ นิ้ว ยาว ๔.๕ เมตร ๒ แผ่น ราคา ๘๑๐ บาท
๓. ไม้ขนาดหนา ๑.๕ นิ้ว กว้าง ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ เมตร ราคา ๗๖๐ บาท
๔. ตะปู ๓ นิ้ว ประมาณ ๒ ก.ก. ราคาประมาณ ๑๑๐ บาท
๕. ค่าแรงช่างประมาณ ๑๔๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ทำไม้แบบเสา ขนาด ๘ X ๘ นิ้ว ยาม ๔ เมตร ราคาต้นละประมาณ ๒,๘๒๐ บาท (ราคาที่อ้างถึงเป็นราคาวัสดุภาคกลาง)
การใช้ไม้แบบครั้งที่ ๒ ไม้แบบจะเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๕% และยังมีค่าแรงและค่าวัสดุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๔๑๐ บาท ต่อต้น ยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้
๑. ค่ารื้อแบบและถอนตะปู ๑๕๐ บาท
๒. ค่าแรงตีแบบใหม่ ๑๕๐ บาท
๓. ค่าตะปู ๒ ก.ก. ๑๑๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๑๐ บาท
การใช้ไม้แบบรั้งครั้งที่ ๓ ไม้แบบจะเสียหายโดยเฉลี่ย ๓๕% เช่น แตก หักคด งอ บิดตัวและเสียรูปทรง การใช้ไม้แบบครั้งที่ ๓ จะเสียเวลามาก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีปัญหาตามมาอีกมากมาย ยิ่งในปัจจุบันได้มีการปิดป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าในประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงจะทำให้ราคาไม้แบบพุ่งสูงขึ้น

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการสร้างไม้แบบ ๑ ต้น จะสามารถซื้อแบบเสาสำเร็จรูป พี.เอ็น.พี. คอนกรีต ได้กว่า ๒ ต้น 
จะประหยัดค่าแรงและเวลาได้ถึง ๘๐% ด้วย